Entries by admin

Voorbij de schaamte

Lang was de berichtgeving omtrent de mogelijkheden van (big) data overwegend positief. Ieder zichzelf respecterend bedrijf moest ‘iets met data’ en maakte middelen vrij voor functies als data-analist of datawetenschapper. Natuurlijk moest daarbij zorgvuldig worden omgegaan met eenieders privacy, maar dat zou worden gewaarborgd door een passage in de algemene voorwaarden en voldoende checks and […]

In de herfst van je carrière

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is Nederland grofweg in te delen in zes verschillende sociale klassen. Onderaan de maatschappelijke ladder bevindt zich het zogenaamde precariaat, ongeveer 15% van de bevolking (eind 2014). De term precariaat, een samentrekking van precair en proletariaat, is afkomstig van de econoom Guy Standing, momenteel werkzaam als hoogleraar aan […]

Innovatieverhalen als bindweefsel

Het vertellen van verhalen vindt steeds vaker zijn toepassing in de corporate wereld. Geen alledaagse, maar werkgerelateerde verhalen, met als primaire doel werknemers te verbinden. Storytelling bekt lekker en is mede daardoor populair. Het concept is verre van nieuw, maar krijgt door zijn nieuwe jasje hernieuwde aandacht. Daarmee is storytelling zelf feitelijk een goed verhaal. […]

Iedereen ondernemend (2)

Als de titel van deze column u bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Al eerder bepleitte ik een andere kijk op de manier waarop we werk organiseren. In het kort: Een scherp wettelijk onderscheid tussen ondernemers en werknemers is niet meer van deze tijd, omdat van iedereen in toenemende mate wordt verlangd om ondernemend te […]

Iedereen ondernemend (1)

Wanneer je ZTalksMagazine.nl opent, wordt de doelgroep van de ‘analoge’ versie je direct duidelijk: “Het eerste echte lifestyle magazine voor de ondernemende zzp’er.” De ondernemende zzp’er… Is dat geen pleonasme? Anders gesteld: Bestaat er ook zoiets als een niet-ondernemende zzp’er? Als we de Belastingdienst mogen geloven niet; voldoe je als zzp’er aan een aantal voorwaarden, […]