Het vertellen van verhalen vindt steeds vaker zijn toepassing in de corporate wereld. Geen alledaagse, maar werkgerelateerde verhalen, met als primaire doel werknemers te verbinden. Storytelling bekt lekker en is mede daardoor populair. Het concept is verre van nieuw, maar krijgt door zijn nieuwe jasje hernieuwde aandacht. Daarmee is storytelling zelf feitelijk een goed verhaal. En terecht.

In de wetenschappelijke literatuur richt met name Raghu Garud, hoogleraar aan de Pennsylvania State University, zich op verhalen en hun rol in duurzame innovatie van bestaande bedrijven. Hij publiceerde samen met wisselende co-auteurs een aantal goed geciteerde artikelen over dit onderwerp. Eén daarvan gaat specifiek in op de casus van het bedrijf 3M, wereldwijd bekend vanwege de Scotch plakband (o.a. 1925) en Post-its (1980). 3M bestaat al ruim een eeuw en dat bereik je natuurlijk niet door achterover te leunen. Niet door te blijven doen wat je altijd al deed, maar door continu op zoek te gaan naar nieuwe combinaties. Maar hoe bereik je dat?

“Innovatie is een complex proces en vraagt om de gecoördineerde inspanningen van veel verschillende actoren”

Professor Garud en co identificeren een aantal belangrijke voorwaarden voor duurzame innovatie. Innovatie is een complex proces en vraagt om de gecoördineerde inspanningen van veel verschillende actoren. Het helpt wanneer de huidige innovatie-inspanningen middels verhalen worden gekoppeld aan zowel ervaringen uit het verleden als de toekomstambities van het bedrijf. Innovatieverhalen als bindweefsel tussen verleden, heden en toekomst dus. Nieuwe, waardevolle combinaties liggen dan meer voor de hand. Benadrukt moet worden dat het niet alleen draait om het delen van succesverhalen. Want ook wat op het eerste gezicht mislukkingen lijken, kunnen na het opnieuw combineren successen blijken.

Er is nog veel winst te boeken op dit gebied. Te vaak denkt men dat een ander al (goeddeels) weet wat voor werk hij uitvoert. Ook wordt dit vaak irrelevant geacht voor andermans werkzaamheden. Niets is minder waar. De meest succesvolle innovaties zijn het gevolg van onvoorziene combinaties van kennis en middelen. De populaire gedachte dat innovatieve ideeën plots aan één iemands geest ontspringen is zelden waar.

“De meest succesvolle innovaties zijn het gevolg van onvoorziene combinaties van kennis en middelen”

Het goede nieuws is dat kennisuitwisseling door persoonlijke verhalen bijna als vanzelf zal toenemen. Gedreven door een verdere flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt blijft men gemiddeld genomen minder lang werkzaam voor dezelfde werkgever. Zonder concurrentiebeding staat het werkenden vrij om hun kennis te delen en toe te passen binnen nieuwe samenwerkingen. Het faciliteren van gelegenheden waarbij men zijn verhaal kan doen, versnelt dit proces. Des te meer tijd er over blijft voor slappe weekendverhalen en andere kroegpraat bij het koffieautomaat.

_____
Deze column verscheen eerder in ZTalks Magazine en op ztalkscollectief.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *