Op handen gedragen

Investeerders wegen zorgvuldig af in welke ontluikende ondernemingen ze allemaal geld pompen. Rationeel gezien zou een dergelijke beslissing af moeten hangen van (1) de kwaliteit van het idee – denk aan zijn haalbaarheid, originaliteit en…

Door data gedreven

Wetenschap en praktijk lijken het hartgrondig met elkaar eens; de almaar groeiende berg data zal de wijze waarop bedrijven de concurrentie met elkaar aangaan fundamenteel veranderen. Het gebruik van data – in besluitvorming, bij product- en…

Investeren in de juiste pitch

In een tijd waarin het grote geld voor veelbelovende ondernemingen vooral beschikbaar wordt gesteld door durfkapitalisten (venture capitalists) en angel investeerders (business angels) is het belangrijk om als ondernemer een goede eerste indruk…

Investeren in het juiste team

Om een idee succesvol naar de markt te kunnen brengen, wenden startende ondernemers zich nogal eens tot investeerders. Een pitch leidt dan vaak tot de eerste, kortstondige kennismaking met elkaar. Op dat moment is de toekomst voor beide partijen…

Al doende leren kind én machine

Onlangs sloot ik één van mijn cursussen af met een sessie waarin vertegenwoordigers van ieder studententeam hun bedrijfsidee mochten pitchen ten overstaan van drie investeerders. Daar waar ik in mijn oordeel als docent vooral lette op de mate…

Investeren in ondernemende vaardigheden

Nederlandse universiteiten hebben drie kerntaken: (1) onderwijs geven, (2) onderzoek doen en (3) valoriseren. Van laatstgenoemde kerntaak is waarschijnlijk het minst bekend wat het precies inhoudt. Valorisatie is ook wel het benutten van kennis…

Nieuwe waardecreatie door data

In tegenstelling tot wat velen denken, is nieuwe waardecreatie door slim gebruik van data niet alleen weggelegd voor het grootbedrijf. Grote organisaties beschikken doorgaans over meer middelen om de juiste kennis aan te leren of aan te trekken…

De kracht van openbare data

In de afgelopen maanden mocht ik de jury voorzitten van de eerste editie van de Responsible Data Entrepreneurship Award. Op 30 oktober jl., tijdens de Dag voor Ondernemers van de Den Bosch Data Week, vond de uitreiking plaats. Het bedrijf…

Kunstmatig hoge verwachtingen?

We leven in een tijd waarin machines die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (KI) beter kunnen presteren dan mensen. Meestal haalt men dan het voorbeeld van AlphaGo aan. Alweer ruim 2,5 jaar geleden won Google DeepMind’s programma het…

Geven en ondernemen

In mijn vorige bijdrage beloofde ik om een aantal voorbeelden van positieve toepassingen van (big) data op een rijtje te zetten. Dit om tegenwicht te bieden aan de overwegend negatieve wijze waarop datagebruik de laatste tijd onder de aandacht…