Wetenschap en praktijk lijken het hartgrondig met elkaar eens; de almaar groeiende berg data zal de wijze waarop bedrijven de concurrentie met elkaar aangaan fundamenteel veranderen. Het gebruik van data – in besluitvorming, bij product- en procesinnovaties of anderszins – biedt enorme kansen op nieuwe waardecreatie en kan leiden tot concurrentievoordelen. Desondanks wordt datagebruik nog niet op grote schaal omarmd door ondernemers. Wie of wat staat dit vooralsnog in de weg?

Het ligt voor de hand om te denken dat de grootte van een organisatie hierin een voorname rol speelt. Natuurlijk is het zo dat grote bedrijven de vereiste kennis en middelen gemakkelijker aan kunnen trekken, maar ook het MKB ziet steeds vaker kans om de mogelijkheden van data te benutten. De schaalvoordelen van het grootbedrijf zijn er zeker, maar zinvol datagebruik wordt ook steeds toegankelijker voor kleine en middelgrote bedrijven.

“Ook kleine en middelgrote bedrijven zien steeds vaker kans om de mogelijkheden van data te benutten”

Gerelateerd hieraan is de mate waarin bedrijven aanvullende investeringen (kunnen) doen. De succesvolle implementatie van datatoepassingen vraagt om een hoogkwalitatieve infrastructuur van informatiesystemen en –technologieën alsook werknemers met de juiste kennis en vaardigheden om daar goed mee te kunnen werken. Als relevante data structureel en op consistente wijze worden verzameld en opgeslagen én een deel van het personeel bezit de expertise om deze data om te zetten in bruikbare inzichten, dan is de kans op het gebruik van data in bedrijfsprocessen aanzienlijk groter.

“Veel organisaties zijn geneigd om aan hun huidige werkwijzen vast te houden, maar een dergelijke dominante logica staat vooruitgang in de weg”

Wat ook veelvuldig wordt genoemd, is de mate waarin managers met beslissingsbevoegdheid zich bewust zijn van de mogelijkheden. Veel organisaties zijn geneigd om aan hun huidige werkwijzen vast te houden. Dit is enerzijds heel logisch, want waarom zou je beproefde manieren van werk aanpakken en taken uitvoeren zomaar opzij zetten? Anderzijds staat een dergelijke dominante logica vooruitgang in de weg, omdat het organisaties blind maakt voor kansen (en bedreigingen). Data bieden dergelijke kansen. Zo is datagedreven besluitvorming bewezen effectief; het gebruik van nauwkeurigere informatie bij het nemen van besluiten leidt tot een hogere output en productiviteit van bedrijven.

“Het gebruik van nauwkeurigere informatie bij het nemen van besluiten leidt tot een hogere output en productiviteit van bedrijven”

De huidige dominante logica in veel bedrijven – van klein tot groot – zou dus moeten worden ingeruild voor een meer datagedreven logica. Alleen dan zal de benodigde IT-infrastructuur worden aangelegd en de juiste ondersteuning worden geboden aan personeel met relevante kennis en kunde. Kortom, een datagedreven organisatie vereist door data gedreven medewerkers, van boven tot onder in de hiërarchie.

_____
Deze column verscheen eerder op ztalkscollectief.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *