Om een idee succesvol naar de markt te kunnen brengen, wenden startende ondernemers zich nogal eens tot investeerders. Een pitch leidt dan vaak tot de eerste, kortstondige kennismaking met elkaar. Op dat moment is de toekomst voor beide partijen nog ongewis. Wat doet investeerders besluiten om jonge ondernemers al dan niet financieel te ondersteunen?

Eerst een aantal constateringen vooraf. Investeringsbeslissingen zijn met veel onzekerheid omgeven. Zelfs voor de meest ervaren investeerders is het onmogelijk om op voorhand te weten welke ideeën succesvol zullen worden. Dit komt mede doordat er sprake is van onvolledige informatie aan investeerderszijde. Dit is zeker het geval wanneer investeerders voor het eerst over een idee horen. Een pitch is in essentie een kans om de heersende informatie-asymmetrie op te heffen.

“Een pitch moet vooral worden gezien als een gelegenheid voor investeerders om een eerste screening uit te kunnen voeren”

Tegelijkertijd hebben ondernemers over het algemeen maar beperkt de tijd voor hun pitch. Hierdoor kan er alleen op een kernachtige manier over het idee zelf en over het team dat werkt aan het idee worden gesproken. Specifieke en impliciete kennis van de ondernemers blijft vaak ongedeeld. Een pitch moet dus vooral worden gezien als een gelegenheid voor investeerders om een eerste screening uit te kunnen voeren. Alleen aanvullende informatie over de startup zou een flinke investering op een later moment kunnen rechtvaardigen.

Investeringsbeslissingen kunnen op grond van een groot aantal redenen worden genomen. Je bent misschien geneigd te denken dat het primair om de kwaliteit van het idee gaat, maar veel vaker nog zijn de kwaliteiten van degenen achter het idee doorslaggevend van aard. Besteed in een pitch dus voldoende tijd aan een introductie van jezelf en je eventuele medeoprichters. De algemene gedachte is dat een goed team een middelmatig idee tot een succes kan maken, terwijl een middelmatig team een goed idee om zeep kan helpen.

“Een goed team kan een middelmatig idee tot een succes maken, terwijl een middelmatig team een goed idee om zeep kan helpen”

Geen wonder dat veel wetenschappelijke studies de relaties tussen allerlei kenmerken van teams en hun effectiviteit onder de loep nemen. Veel minder vaak wordt er gekeken naar effecten van het idee zelf, ook omdat het niet eenvoudig is om de kwaliteit van een idee te kwantificeren, laat staan op een objectieve manier. Maar wat maakt een team nu het juiste om in te investeren?

Google’s Project Aristotle liet zien dat de effectiviteit van een team vooral wordt bepaald door hoe een team samenwerkt in plaats van wie er onderdeel van zijn. Dat teamleden zich veilig genoeg voelen om risico’s te nemen en om zich kwetsbaar op te stellen naar elkaar – ook wel psychological safety genoemd – kwam naar voren als belangrijkste verklarende factor. Andere kenmerken die bijdragen aan een goed functionerend team zijn dat je op elkaar kunt rekenen, een heldere teamstructuur en duidelijkheid over ieders rol, de plannen en gestelde doelen.

“De effectiviteit van een team wordt vooral bepaald door hoe een team samenwerkt in plaats van wie er onderdeel van zijn”

Onlangs bevestigde een onderzoek van Eva de Mol nog maar eens dat het niet alleen om de hoeveelheid kennis en ervaring in een startup team draait. Naast zulke hard skills moet men het belang van soft skills niet onderschatten. Het gaat dan vooral om een gezamenlijke visie en een gedeelde passie voor de ontluikende onderneming. Dit moet echter niet doorslaan naar een obsessieve passie voor status, geld of andere financiële beloningen, want dan kan een team alsnog uiteenvallen.

Investeerders hanteren uiteenlopende criteria om hun knip te trekken voor ondernemingen in wording. Uiteraard speelt het idee en de verwachte levensvatbaarheid hierin een belangrijke rol. Toch wordt er vooral aandachtig naar het team achter het idee gekeken. Niet eens zozeer naar de samenstelling ervan, maar naar de manier waarop het functioneert. Een soepele omgang met elkaar is immers wel zo prettig als je samen nog heel wat ondernemende hobbels te nemen hebt.

_____
Deze column verscheen eerder op ztalkscollectief.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *