Wanneer je ZTalksMagazine.nl opent, wordt de doelgroep van de ‘analoge’ versie je direct duidelijk: “Het eerste echte lifestyle magazine voor de ondernemende zzp’er.” De ondernemende zzp’er… Is dat geen pleonasme? Anders gesteld: Bestaat er ook zoiets als een niet-ondernemende zzp’er?

Als we de Belastingdienst mogen geloven niet; voldoe je als zzp’er aan een aantal voorwaarden, dan word je als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) gezien. Echter, we weten ook dat veel van hen weinig ambitieus zijn wanneer het gaat om innovativiteit of groei. Het aannemen van één of meerdere werknemers is niet aan de orde. Nee, continuïteit is prima. Een deel van hen voert zelfs exact dezelfde taken uit als zij deden toen ze nog in loondienst waren.

Daar tegenover staat een grote groep met ondernemende werknemers, geschat op ruim een half miljoen Nederlanders, die bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten ontwikkelen voor hun werkgever. De banencreatie die daarmee gepaard gaat, maakt hen feitelijk ondernemender dan veel zzp’ers.

“Het fiscale onderscheid tussen ondernemer en werknemer is te scherp; men is niet het één of het ander”

Het fiscale onderscheid tussen ondernemer en werknemer is dan ook te scherp. Men is niet het één of het ander. Om nog maar te zwijgen van personen die hun werkweek vullen met meerdere (parttime) banen – combibanen, stapelbanen, multi-jobbing, … – óf met een eigen bedrijfje naast een reguliere baan. Er zijn ongeveer 600.000 Nederlanders die als zzp’er bijverdienen, aldus het CBS. Ik zie hierbij een ambtenaar met muzikale aanleg voor me. Tijdens kantooruren verzonken in beleidsstukken, in het weekend lesgevend aan tieners over hoe je een instrument dient te bespelen in plaats van het politieke debat. Of wat dacht je van een accountant die in de avonduren een eigen webshop runt?

De manier waarop we tegenwoordig werk organiseren, verdient dus een andere benadering. Ik spreek liever van werkenden met betrekking tot alle Nederlanders die arbeidstaken verrichten, ongeacht de contractvorm(en) waaronder deze worden verricht. Voor de ondernemende zzp’er zijn dit veelal creatieve en innovatieve taken met een grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Als ik de website mag geloven, gaat het hier om u, de lezer van dit stuk.

“Van werknemers wordt in toenemende mate verlangd dat ze ondernemende activiteiten ontplooien”

Ook van werknemers wordt in toenemende mate verlangd dat ze ondernemende activiteiten ontplooien. In dat licht werd ik onlangs gerust gesteld door Muhammad Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2006. Tijdens het Social Entrepreneurship Festival in Utrecht zei hij immers: “We zijn allemaal ondernemers. Dat zit in ons DNA.”

_____
Deze column verscheen eerder in ZTalks Magazine en op ztalkscollectief.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *